انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 9-*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه شده‌ام که سیگار یا تنباکوی دیگری در خانه موجود نیست؟
اره من وقتی نیاز به سیگار داشتم باید هرجوری میشد تهیه بکنم من بیشتر سعی میکردم از سیگارهای پدرم بدزدم اگه هم نه میرفتم بیرون تهیه بکنم حتی اگه ساعت سه شب باشه اگه سیگار هم گیرم نمیمود خیلی زیاد نارحت میشدم حتی بعضی وقت ها از ته فیلترها که مصرف کردم یا پدرم مصرف کرده هم استفاده میکردم.