انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 13-چطور می توانم سنت سوم را در ابعاد دیگر زندگی ام بکار برم؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
13-چطور می توانم سنت سوم را در ابعاد دیگر زندگی ام بکار برم؟
در مورد هر مسئله تنها تمرکزم را روی آن بگذارم ومسائل را با هم تداخل ندهم هر کس را همانطور که هست بپذیرم،راجع به افراد قضاوت نکنم،بین خودم و دیگران تفاوت قائل نشوم وحق را رعایت کنم. با شعار زندگی کن وبگذار زندگی کنند ،پیش بروم برای دیگران دعا کنم.
 
سنت سوم مرا متعادل میکند به من یاد میدهد که باید دیگران را راها کنم و بگذارم خداوند و خودش تصمیم بگیرد ملاحضه دیگران را نکنم عشق بلا عوض را یاد بگیرم از روی ظاهر کسی را قضاوت نکنم در صورت نیاز به کسی کمک کنم سنت سوم کمک میکند من آگاهی بیشتری از اعتیاد پیدا کنم چون جلسه نارانان در مورد خانواده های معتادان است