انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 10-آیا درک و تشویق می شوم ؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
10-آیا درک و تشویق می شوم ؟
امروز سعی میکنم با عملکرد زیبایم مورد تشویق قرارا بگیرم....