انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 5-گروه من چطور همه اعضاء را به مشارکت تشویق می کند ؟ آیا من همه را به مشارکت تشویق می
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
5-گروه من چطور همه اعضاء را به مشارکت تشویق می کند ؟ آیا من همه را به مشارکت تشویق میکنم ؟
بله من وقتی مشارکتی کنم که تجربه نیرو امید باشد و مشارکتم صادقانه باشد و سعی میکنم عملکرد داشته باشم و حفظ گمنامی میکنم و این مشارکتی است که اعضاء را تشویق میکند.
همیشه سعی میکنیم با در میان گذاشتن تجربه،نیرو،امید خود در زمینه نارانان وبهبودی که در این راه کسب کرده ایم را به مشارکت بگذاریم. ومن هم سعی میکنم جزئ نفرات اولی باشم که مشارکت کنم تا از این راه هم از وقت جلسه استفاده کنم وهم دیگران را به مشارکت تشویق کنم.در زمان مشارکت دیگران سکوت را کاملا رعایت میکنم.به حرف آنها با دقت گوش میدهم. و سعی میکنم بیشتر از احساس خوب خودم مشارکت کنم. .