انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 3-آیا اعضایی وجود دارند که من با آغوشی باز از آنها استقبال نکرده باشم ؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
3-آیا اعضایی وجود دارند که من با آغوشی باز از آنها استقبال نکرده باشم ؟
گاهی اوقات بله ترس از قضاوت احساس مدیریت احساس مالکیت احساس تفاوت دارم امروز سعی میکنم طبق سنت سوم کارت عضویت صادر نکنم و اتحاد را همیشه در جلسات بیان میکنم و احساس همدردی میکنم.