انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 10-آیا تا بحال این برداشت را داشته ام که نارانان عقیده ای در مورد موضوعی دارد ؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
10-آیا تا بحال این برداشت را داشته ام که نارانان عقیده ای در مورد موضوعی دارد ؟