انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 9- حتی اگر در مورد احساسات و عقایدم حق با من باشد ، آیا می توانم اقرار کنم متاسفم از
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
9- حتی اگر در مورد احساسات و عقایدم حق با من باشد ، آیا می توانم اقرار کنم متاسفم از اینکه اجازه داده ام خشم ، احساساتم را کنترل کند ؟