انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 8-آیا وقتی فردی با من موافق نیست ، حالت تدافعی می گیرم ؟ چگونه عکس العمل نشان می دهم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
8-آیا وقتی فردی با من موافق نیست ، حالت تدافعی می گیرم ؟ چگونه عکس العمل نشان می دهم ؟