انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 6-آیا به خودم اجازه داده ام که نسبت به احساسات واکنش نشان دهم ، بجای آنکه درباره آن چ
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
6-آیا به خودم اجازه داده ام که نسبت به احساسات واکنش نشان دهم ، بجای آنکه درباره آن چه میخواهم بگویم و نحوه بیان آن فکر کنم ؟