انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 5-آیا تا بحال برای در میان گذاشتن خشم و رنجش خود با راهنمایم تماس گرفته ام ؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
5-آیا تا بحال برای در میان گذاشتن خشم و رنجش خود با راهنمایم تماس گرفته ام ؟