انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 3-آیا تا بحال از گروه خود خواسته ام تا آرمان یا کسب و کاری مخاطره آمیز را در پیش گیرد
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
3-آیا تا بحال از گروه خود خواسته ام تا آرمان یا کسب و کاری مخاطره آمیز را در پیش گیرد ؟
ما ٓازادیم تا در مورد احساسات، واکنش ها، ناامنی ها، ترس ها و ایمان مان و یا مقاومت در برابر اسـتفاده از ابـزار الانان صحبت کنیم.
خير ...به هدف اصلي ما آسيب وارد ميآيد .."مثلا عقيده خاص يا سياست كلي گروه يا انجمن در مورد درمان اعتياد و موسسات باز پروري ، انجمن هاي ديگري كه از قدمهاي دوازده گانه استفاده ميكنند و با طلاق و جدايي از يك معتاد يا شيوه ي ترك دادن معتادين در منزل و ......جواب ما طبق سنت دهم اين است كه گروهها و يا انجمنهاي ما در باره هيچ موضوعي به غير از برنامه الانان عقيده موافق يا مخالفي ندارند