انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: برگزاری جلسات قدم راهنمای کارکرد قدم NA
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
.

برگزاری جلسات قدم  ( راهنمای کارکرد قدم NA)

دوشنبه ها
و
جمعه ها
بعد از اتمام جلسه بهبودی

برای اطلاع از جدید ترین تغیرات ساعت جلسات
عدد2 را به شماره

5002030050505

ارسال نماید

.