انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم های اس_ انان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
قدم های دوازده گانه اس انان
دوازده قدم از S-انان که پایه و اساس رشد شخصی و بهبود ماست. اصول دوازده قدم جهانی بدون در نظر گرفتن اعتقادات مختلف ما، برای همه اعضا کاربرد دارد هنگامی که به عنوان یک روش زندگی این اصول روحانی را تمرین میکنیم به ما کمک خواهد شد 
قدم هاي دوازده گانه ابزارهاي بهبودي هستند که در جهت روبرو شدن با مسائل و مشکلات مربوط به پیامـدهاي ویرانگر زندگی کردن و یا درگیر بودن با یک معتاد جنسی، ما را یاري می کنند
قدم های دوازده گانه گروههای خانواده نارانان 
1. ما اقرار کردیم که در مقابل معتاد جنسی خود عاجزیم و اختیار زندگیمان از دستمان خارج است .
2. به این باوررسیده ایم که نیروئی مافوق می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.
3. تصمیم گرفتیم که اراده وزندگیمان را به پرودگاری که خود درک میکردیم بسپاریم .
4. یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم .
5. چگونگی دقیق خطاهای خود را به پروردگار، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم .
6. آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را مرتفع کند .
7. با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند .
8. فهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و در صدد جبران بر آمدیم .
9. به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم . مگر در مواردی که انجام آن زیان مجددی برایشان و یا دیگران وارد کند .
10. به تهیه تراز نامه شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار کردیم .
11. از راه دعا و نیایش کوشیدیم به پروردگاری که خود درک میکردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرائیش شدیم .
12. با بیداری معنوی حاصل از برداشتن این قدمها ، سعی کردیم این پیامها را به دیگران برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوریم . 
با اقتباس از قدمهای الکلیهای گمنام با اجازه از خدمات جهانی الکلی های گمنام