انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: اس اتین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اس اتین 
برای نوجوانان S-Ateen 

برنامه دوازده قدمی است برای نوجوانان که توسط رفتار جنسی از بستگان یا دوستان تحت تاثیر قرار گرفته اند
بسیاری از جلسات اس اتین درهمان زمان و مکان برگزاری جلسات اس انان برگزار شده و تنها نوجوانان حق حضور در آن ها را دارند وخانواده ها انهارا حمایت میکنند