انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: ده نکته یادگرفتنی از ژاپن
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
1) آرامش


حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سروصورت دیده نشد. میزان تاثر

واندوه بطور خود بخود بالا رفته بود.
۲) وقار


صفوف منظم برای آب و غذا. بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن.
 

 
۳) توانمندیبعنوان نمونه معماری باورنکردنی بطوریکه ساختمانها به طرفین پیچ

و تاب میخوردند ولی فرو نمی ریختند.

 


۴) رحم و شفقت


مردم فقط اقلام مورد نیاز روزانه خود را تهیه کردند و این باعث

شد همه بتوانند مقداری آذوقه تهیه کنند.
۵) نظم


غارتگری دیده نشد. زورگویی یا ازدست دیگران ربودن دیده نشد.

فقط تفاهم بود.
۶) ایثار


پنجاه نفر از کارگران نیروگاه های اتمی ماندند تا به خنک کردن

دستگاهها ادامه دهند.
۷) مهربانی


رستورانها قیمتها را کاهش دادند. یک خودپرداز بدون محافظ دست

نخورده ماند.دستگیری فراوان از افراد ناتوان.

 
۸) آموزش


از بچه تا پیر همه دقیقا میدانستند باید چکار کنند و دقیقا همان کار را

کردند.
۹) وسایل ارتباط جمعی


در انتشار اخبار بسیار خوددار بودند. از گزارشات مغرضانه خبری

نبود. فقط گزارشات آرامبخش.
۱۰) وجدان


هنگامی که در یک فروشگاه برق رفت، مردم اجناس را برگرداندند

سرجایشان و بهآرامی فروشگاه را ترک کردند.
صفحات: 1 2