انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 11· لیست نواقص خود را بنویسید و هر یک را کوتاه تعریف کنید .
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
· لیست نواقص خود را بنویسید و هر یک را کوتاه تعریف کنید .
سلام[size=x-large][color=#1E90FF][font=Impact]
1عصبانیت: نقص شخصیتی نیست اما با فعال شدن یکی از نواقص بروز میکند
2غرور : تکبر خود بزرگ بینی.برتر انگاشتن خود بر دیگران
3 تایید طلبی :انجام دادن کارها برای جلب رضایت دیگران
4 منفی گرایی: بد بینی. انحراف فکری . دیدن نیمه خالی لیوان
5 شهوت :افراط در روابط جنسی.سیری نا پذیری. و......... گفتن مابقیه در کلاس قدمSad
این بخش از مطالب ، مربوط به دوره های قبلی ، کارکرد قدم من است . در اثر کارکرد قدمها ، اکثر نواقص اخلاقی من ، بالانس شده اند! یعنی بدون اینکه از بین بروند ، در جهت مناسبتری ( مثبت ) بکار گرفته میشوند! مثلا نقص تائید طلبی من الان ، حول محور انجمن می چرخد (در خدمت و انتقال قدم خودش را ، نشان میدهد)!

همانطور که قبلا هم گفتم ، بیماری اعتیاد ، هرگز از بین نمی رود! اگر خیلی خوب ، قدمها را کار کنیم ، در نهایت می توانیم جلوی پیشرفت بیماریمان را بگیریم! البته من به همین اندازه هم خوشبین نیستم!

دست برداشتن از نواقص اخلاقی ، بسیار سخت است! ما به استفاده از اینها عادت کرده ایم! خشم اعتیاد دارد! تائید طلبی به صورت خودکار عمل میکند! همین طور تصورات باطل و غیره ...

باید به این نکته توجه داشته باشیم! همانگونه که در مقابل اعتیادمان به مواد مخدر عجز داریم ، در مقابله با ، نواقص اخلاقیمان هم عاجزیم! ... اینها با هم رابطه مستقیم دارند! نواقص ما ، دلیل اعتیاد به مواد مخدر و آشفتگی های دیگر زندگی مانند!...

در اینجا بحث ارزشها هم ، مطرح میشود. مثلا تایید طلبی اگر چه ارزش نیست ( مثبت ) اما میتواند به ابزاری تبدیل شود که نتیجه استفاده از آن ، در کوتاه مدت مثبت است! خیلی از کارهای که مثبت تلقی میشوند ، به خاطر تائید طلبی به نتیجه می رسند! اگر استفاده از این ابزار ، برای شخص (استفاده کننده) نقص باشد ، در طرف دیگرش ، منفعتی برای دیگران دارد! حتی اگر در کوتاه مدت باشد. در واقع یکی دارد در جهت منفی میرود ، اما کارش به دیگران سود می رساند!

اکثر نواقص اخلاقی ما ، وضعیت مشابهی دارند. اینها مثل شمشیر دو لبه هستند! اگر چه وجود خود شمشیر ، زیر علامت سوال است! اما میتوان با آن ، از جان انسانی دفاع کرد ، و یا همانجا ، سر کسی را از تنش ، جدا کرد!...

نواقص اخلاقی اگر چه زیر بنای منفی دارند ، اما به عنوان ابزار موقت کاربرد دارند. اما ما میخواهیم در این قدم ، این نواقص را بشناسیم و به جای اینها ، از ابزار مناسبتر و دائمی استفاده کنیم (در قدم هفتم )... با کارکردن قدم های قبلی ( بخصوص در قدم چهارم ) به این نتیجه رسیدیم که ، دلیل بیماری ما ، داشتن این خصوصیات اخلاقی است! بنابرین باید ، استفاده از این نواقص را ، کنار بگذاریم ( با کمک نیروی برتر ) و از ابزاری استفاده کنیم که ، استفاده از آنها ، آشفتگی و مشکل به همراه نداشته باشد!

من در دور اول کارکردن قدمها ، نواقص زیر را در ترازنامه ام پیدا کردم:

خشم ، تائید طلبی ، لذت طلبی ، احساس بی ارزشی ، انتظار احترام ، عدم صداقت ، تصورات باطل ، احساس تنهایی ، احساس نگرانی ، افسوس و پشیمانی ، احساس تشویش ، غرور ، غبطه ، حسادت ، ترس ، تنبلی ، رودروایستی ، دروغ گفتن ، هیزی!، بی ملا حظگی ، فرار از مسئولیت ، انتظار داشتن از دیگران ، خود خواهی ، تکامل گرایی افراطی ، نارضایتی از همه چیز ، تجمل گرایی ، لجاجت ، خود محوری ، ظاهر سازی ، بد قولی ، بد گویی از مردم ، احساس تفاوت ، طمع ، منفی گرایی ، رنجش از دیگران ، نفرت ، عجول بودن ، حق به جانب بودن ، دلسوزی به حال خود ، خود بزرگ بینی و نواقص اخلاقی دیگری که در مجموع بیش از ۳۰۰ مورد بود! البته همانطور که میدانیم ، خیلی از این نواقص زیر مجموعه هم هستند . به همین دلیل ، برخی از آنها را در بالا آوردم ...