انجمن بانیان بهبودی
فقط برای امروز-شانزدهم فروردین - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: فقط برای امروز+ اندیشه امروز+روز به روز365روز (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=12)
+---- انجمن: فقط برای امروز(فروردین ماه) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=354)
+---- موضوع: فقط برای امروز-شانزدهم فروردین (/showthread.php?tid=2504)فقط برای امروز-شانزدهم فروردین - mahla - 2013-11-29

احساس همدلی 16 فروردین

«سرانجام فردی از افکار و کارهای نامعقولی که انجام داده بودم، با خبر شد.»

کتاب پایه

v

معتادان، اغلب احساس بسیار منحصر به فردی دارند. ما مطمئن هستیم که هیچ کس مانند ما مواد مصرف نکرده است و مجبور به انجام کارهایی که ما برای به دست آوردن آن انجام دادهایم، نبوده است. این احساس که هیچ کس واقعاً ما را درک نمیکند، میتواند ما را برای سالهای بسیار از بهبودی دور نگاه دارد.

اما وقتی وارد اتاقهای معتادان گمنام میشویم، رفته رفته احساس "بدترین" بودن یا "بیعقلترین" بودن را از دست میدهیم. وقتی اعضاء تجربیات خود را مشارکت میکنند، به صحبتهای آنها گوش میدهیم. متوجه میشویم دیگران نیز همان مسیر منحرفی که ما طی کردهایم را طی کردهاند و باز هم قادر به دستیابی به بهبودی بودهاند. به تدریج باور میکنیم بهبودی در دسترس ما نیز قرار دارد.

در حالی که در بهبودی خود پیشرفت میکنیم، گاهی اوقات فکر ما هنوز نامعقول است. اما وقتی دوران سخت خود را با دیگران مشارکت می‌کنیم، متوجه میشویم دیگران با ما احساس همدلی میکنند و درباره چگونگی رویارویی با مشکلات خود صحبت میکنند. مهم نیست فکر ما چقدر مغشوش به نظر رسد، در هر حال، وقتی دیگران از طریق صحبت کردن درباره راه حلهایی که پیدا کردهاند با ما ارتباط برقرار میکنند، امیدوار میشویم. رفته رفته باور میکنیم میتوانیم برای ادامه بهبودی خود، از مرحلهای که سپری میکنیم، سربلند بیرون بیاییم.

هدیه معتادان گمنام این است که یاد میگیریم تنها نیستیم. میتوانیم از طریق مشارکت تجربه، توانایی و حتی فکر نامعقول خود با سایر اعضاء پاک شویم و پاک بمانیم. با انجام این کار، آماده استقبال از راه حلهایی میشویم که دیگران برای مشکلاتی که ما با آنها روبرو میشویم، پیدا کردهاند.

v

فقط برای امروز: سپاسگذارم از اینکه میتوانم با دیگران احساس همدلی کنم. امروز، وقتی آنها تجربیات خود را به مشارکت میگذارند، به صحبتهایشان گوش میدهم و تجربیات خود را با آنها در میان میگذارم.RE: فقط برای امروز-روز به روز -شاپور الف - NASIB - 2014-01-09

شانزدهم فروردین فقط برای امروز-روز به روز -شاپور الف
اصول برنامه‌ی خودیاری قدم‌ها و دوستان بهبودی در مجموع، به‌صورت محوریت خداوند مرا در حل مسائل و رفع مشکلات و اداره‌ی امور زندگی یاری می‌کنند. کمک و عشق این دوستان معنایی عمیق‌تر از شعار و تعارف دارد. آنها در لحظات بحرانی مرا به صبر دعوت می‌کنند. وقتی مرا در آغوش می‌کشند در گوشم زمزمه‌ی مهربانی سر می‌دهند. مانند: زیاد سخت‌نگیر، مسئله زیاد مهم نیست، همه چیز قابل تحمل است، به خدا بسپار و خودت را رها کن. نجوای بیماریت را فراموش کن! می‌دانم زندگی همیشه در شادی و طبق خواست من نیست. گاهی ترس و غرور و خودخواهی و انکار مرا دچار دردسر خواهد کرد. اصول برنامه و دوستان مرا برای روبه رو شدن با این شرایط آماده می‌کنند. امروز با اقرار به داشتن عجز و ناتوانی در مقابل وابستگی‌ها، زندگیم را به خداوند می‌سپارم. اراده و قدرت خداوند در قالب اصول برنامه خودیاری و عشق دوستان مرا به سمت رُشد و تغییر و بهبود شرایط سوق می‌دهند، خداوند را شکر می‌کنم که مرا انتخاب کرد تا راه بهتر زیستن و با ارزش بودن را بیاموزم. گوش‌هایم را برای شنیدن پیام خداوند از دهان دوستان و راهنمایم باز می‌گذارم.
همه چیز موقتی است، صبور باش و ببین!RE: فقط برای امروز-جی پی واسوانی - sadaf - 2014-01-09


ممکن است کسی سال های سال به عبادت مشغول باشد،
اما فقط زمانی به خدا نزدیک تر می شود که خاموش شود وبگذارد که خداوند در سکوت با روح او سخن بگوید.RE: فقط برای امروز-شانزدهم فروردین-الانان - NASIB - 2014-02-03

16 فروردین
شانزدهم فروردین
زمانی هر چه فکر میکردم اتوماتیک وار به زبان می آوردم . حتی اگر در مورد حقیقت داشتن آن مطمئن نبودم کلمات از من بیرون میریختند . در جلسات یاد گرفتم قبل از حرف زدن فکر کنم . وقتی در معرض اتهامات خشمگینانه قرار میگیرم و وسوسه میشوم به همان شکل پاسخ دهم ،خودم را کنترل کرده و "فکر میکنم"وقتی دلم می خواهد کسی را لو بدهم یا غیبت کنم یا مسئله ای بسیار خصوصی را با یک غریبه باز گو کنم . تامل کرده و "فکر میکنم "و هنگامیکه از من در مورد مسائل دیگری نظر نخواسته اند قبل از درگیر شدن در بحث به خود فرصت داده و "فکر میکنم "به این ترتیب آگاهانه انتخاب میکنم که چطور عکس العمل نشان خواهم داد . ....شاید تصمیم بگیرم چیزی نگویم یا یک راه ماهرانه تر برای آن انتخاب کنم یا از خود بپرسم آیا آنچه را فکر میکنم واقعا فبول دارم ؟ شاید تصمیم بگیرم که اینجا جای مناسبی برای گفتن آنچه در سر دارم نیست . شاید هم خیلی محکم و رک و راست حرفم را بزنم . در هر صورت راهی که انتخاب کنم امروز قادر به پذیرفتن عواقب کارهای خود هستم چون فکر کرده و آنها را انتخاب کرده ام.
یاد آوری امروز
امروز حرفهایم را به دقت و در جهت بهترین منافعم انتخاب میکنم . به دهانم اجازه گفتن چیزی را که سرم تحملش را ندارد نمیده
م "


RE: فقط برای امروز-شانزدهم فروردین - NASIB - 2014-10-08

16 فروردین
درابتداي‌ ورود به‌ برنامه‌ بازپروري‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ اينكه‌ مشاركت‌ در برنامه‌ بصورت‌داوطلبانه‌ بوده‌ و يا تحت‌ فشار اطرافيان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، برخي‌ از اعضاء گروه‌احساس‌ ناخوشايندي‌ از اصل‌ «تسليم‌ شدن‌» داشتند. پذيرش‌ و اقرار به‌ شكست‌ باعقايد بيمار گونه‌ ما درتضاد كامل‌ بود. اغلب‌ ما در برنامه‌ شركت‌ مي‌كرديم‌ و اين‌ حق‌رادر پنهان‌ براي‌ خود حفظ‌ مي‌كرديم‌ كه‌ از پذيرش‌ اصل‌ تسليم‌ به‌ خداوند به‌ گونه‌اي‌اجتناب‌ ورزيم‌.آيا من‌ حقيقتاً به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ام‌ كه‌ تنها با قبول‌ شكست‌ است‌ كه‌ قادرم‌ به‌ راه‌آزادي‌ و بهبودي‌ گام‌ بردارم‌؟آيا من‌ به‌ اين‌ باور رسيده‌ام‌ كه‌ تنها راه‌ رسيدن‌ به‌ آرامش‌ تسليم‌ كامل‌ به‌ خداوند بزرگ‌مي‌باشد؟آيا من‌ هنوز تمايل‌ دارم‌ كه‌ برنامه‌ بازپروري‌ را به‌ سليقه‌ خود تغيير دهم‌؟مي‌دانم‌ كه‌ بدون‌ رها كردن‌ افكار قديمي‌، روش‌هاي‌ قديم‌ و جهان‌ بيني‌ قديمي‌ كه‌زاييده‌ بيماري‌ اعتياد بوده‌ است‌ قادر نخواهم‌ بود كه‌ به‌ اهداف‌ خود در برنامه‌ دست‌يابم‌.آيا من‌ با تسليم‌ شدن‌ و پذيرش‌ شكست‌ قادر خواهم‌ بود كه‌ برنامه‌ بهبودي‌ خود را درمحيطي‌ آرام‌ و بدون‌ تشنج‌ ادامه‌ دهم‌؟
«تسليم‌ شو و آرامش‌ را تجربه‌ كن‌»

 


RE: فقط برای امروز-شانزدهم فروردین - Mmh66 - 2018-09-17

وقت سفارت کانادا
وقت سفارت یونان
وقت سفارت ایتالیا