انجمن بانیان بهبودی
5ـ چه‌گونه این که خجالت می‌کشم نواقصم را مطرح کنم، مرا در هم‎وابستگی نگه می‎‏دارد؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن هم وابستگان گمنام CODA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: قدم های دوازده گانه کدا (کتاب سبز) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=374)
+---- انجمن: قدم هفتم کدا (کتاب سبز) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=381)
+---- موضوع: 5ـ چه‌گونه این که خجالت می‌کشم نواقصم را مطرح کنم، مرا در هم‎وابستگی نگه می‎‏دارد؟ (/showthread.php?tid=2938)5ـ چه‌گونه این که خجالت می‌کشم نواقصم را مطرح کنم، مرا در هم‎وابستگی نگه می‎‏دارد؟ - sadaf - 2013-12-11

5ـ چه‌گونه این که خجالت می‌کشم نواقصم را مطرح کنم، مرا در هم‎وابستگی نگه می‎‏دارد؟