انجمن بانیان بهبودی
فرم دوم: ترس‌ها - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=10)
+---- انجمن: قدم چهارم NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: فرم دوم: ترس‌ها (/showthread.php?tid=3669)فرم دوم: ترس‌ها - GOMNAM - 2014-01-10

1) از چه مي‌ترسيدم يا مي‌ترسم؟ ترس‌هاي دوران كودكي يا نوجواني كه تا هم اكنون ادامه دارد و يا به تازگي‌ پيدا شده است. ..................................................
................................................................................​................................................................................​................................................................................​............................................
2) دلايل و چگونگي ترس‌ خود را بنويسيد. ...............................................................
................................................................................​................................................................................​................................................................................​................................................................................​................................................................................​..........................
3) در برابر اين ترس چكار كنيم تا نترسيم؟ .............................................................
................................................................................​................................................................................​................................................................................​................................................................................​................................................................................​..........................
4) آيا تا كنون اين ترس باعث ركود كار، ادامه تحصيل و يا از پيش رفت شما جلوگيري كرده است؟ ................................................................................​.....................
................................................................................​................................................................................​................................................................................​............................................
5) آيا اين ترس مثبت است، يا اينكه كاذب مي‌باشد؟ .............................................
................................................................................​................................................................................​................................................................................​............................................
6) عكس العمل واقعي خود را در مقابله با اين ترس را توضيح دهيد، چه حالت و يا احساسي در شما ايجاد مي‌شود؟