انجمن بانیان بهبودی
9-*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن نیکوتینی های گمنام NIA - NICA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=32)
+--- انجمن: گامهای سه گانه نیکوتینی های گمنام (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=465)
+---- انجمن: گام اول نیکوتین (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=466)
+---- موضوع: 9-*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه (/showthread.php?tid=4146)9-*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه - GOMNAM - 2014-01-19

*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه شده‌ام که سیگار یا تنباکوی دیگری در خانه موجود نیست؟RE: 9-*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه - ARSAM - 2014-11-29

اره من وقتی نیاز به سیگار داشتم باید هرجوری میشد تهیه بکنم من بیشتر سعی میکردم از سیگارهای پدرم بدزدم اگه هم نه میرفتم بیرون تهیه بکنم حتی اگه ساعت سه شب باشه اگه سیگار هم گیرم نمیمود خیلی زیاد نارحت میشدم حتی بعضی وقت ها از ته فیلترها که مصرف کردم یا پدرم مصرف کرده هم استفاده میکردم.


RE: 9-*- آیا تا به حال در ساعات غیر معمول از خانه بیرون رفته‌ام، فقط به این دلیل که متوجه - حمید آقا - 2020-12-24

بله ،من نصف شب میرفتم دنبال نیکوتین،و یا در مواقعی که نباید بیرون برم میرفتم تهیه میکردم و دیگران همیشه میگفتن چرا این موقع میری بیرون،یا مسیرم رو عوض میکردم که به بهانه های مختلف برم تهیه کنم،خیلی زمانها و مکانها رو از دست دادم برای همین موضوع