انجمن بانیان بهبودی
ستت - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سنت های دوازده گانه معتادان گمنام (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=106)
+---- انجمن: سنت دوازدهمNA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=118)
+---- موضوع: ستت (/showthread.php?tid=539)ستت - meshki - 2013-10-19

۱۲- گمنامى، اساس روحانى تمام سنت‌هاى ما است و هميشه يادآور اين است كه اصول را به شخصيت‌ها ترجيح دهيم.
سنت دوازدهم پایه و اساس فروتنی ما بوده و دلیل عضویتمان را در انجمن به ما یادآوری می نماید. هرچند که اصل گمنامی سنت یازدهم در رابطه با رسانه ها آورده شده و هدفش این است که تک تک اعضا کل انجمن را به خطر نیاندازند، اما در اینجا رهنمودهای گمنامی اشاره براین دارند که ما چطور باید دردرون انجمن خود زندگی کنیم. با حفظ گمنامی خود در تمام مراحل خدمت درانجمنمان، درنهایت منافع "خود" را قربانی منافع انجمن می نماییم. الویت روی پیام است و نه پیام رسان. ما این کار را با قید تنها نام اول خود درجلسات و یا پیام رسانی قدم دوازدهم انجام می دهیم. تمرین رهنمودهای این سنت کمک می کند تا ما اصول انجمن را برشخصیت ها ترجیح دهیم. این کار خودکامگی ما را تحت کنترل نگاه داشته و باعث می شود به جای آنکه موفقیت خود در بهبودی را نتیجۀ تلاشهای خودمان بدانیم، آن را به انجمنمان نسبت دهیم. رهنمودهای این سنت حس خودخواهی و تکبر را در ما کاهش می دهند. گمنامی یک تور ایمنی نیز برای اعضای انجمن می باشد. با وجودی که مدت زیادی از دوران طرد شدن ما توسط جامعه و اطرافیان می گذرد، آشکارنمودن عضویتمان در یک انجمن دوازده قدمی دربیرون ازجلسات بستگی به خود ما دارد. این رهنمود در اطمینان بخشیدن به تازه واردین در مورد اینکه گمنامی شان درانجمن حفظ خواهد شد، بسیار مؤثر می باشد.
علاوه براین، حفظ گمنامی دیگر معتادان، می تواند از لغزش احتمالی ایشان جلوگیری کند. مواردی وجود داشته اند که یک معتاد به دلیل شکسته شدن گمنامی اش دربیرون از جلسات و آشکار شدن راز اعتیاد او نزد همکاران و اعضای خانواده اش، لغزش کرده است.
ما نیازداریم در انجمن خود احساس امنیت کنیم و تمرین این اصل نه تنها انتخاب های شخصی و تصمیمات ما را ارزشمند تر می کند بلکه تمامیت انجمن ما را نیز حفظ می نماید. مثلاً اگر عضوی دریک جلسۀ انجمن رازی را مشارکت کنند و یا یک رهجو مسئله ای خصوصی را با ما در میان بگذارد و ما گمنامی ایشان را شکسته و این اسرار را با دیگران درمیان بگذاریم، می توانید نتیجۀ کار را تصور کنید؟ چه اتفاقی برای آن شخص خواهد افتاد؟ اگر چنین مواردی درانجمن ما متداول بودند، عاقبت انجمن ما چه می شد؟ اهمیت احترام گذاشتن به گمنامی دیگران درهرجلسۀ انجمن، توسط منشی يا رهبر جلسه تأکید می گردد. او می گوید: "آنچه را که دراینجا می شنوید، در مكان باقی بگذارید، شایعه پراکنی ممکن است به لغزش منجر شود و لغزش ممکن است به مرگ منتهی شود".