انجمن بانیان بهبودی
شعارهای الاتین - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن الاتین (فرزندان الکلی ها) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=553)
+--- انجمن: مطالب و نشریات مربوط به الاتین (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=567)
+--- موضوع: شعارهای الاتین (/showthread.php?tid=6015)شعارهای الاتین - GOMNAM - 2014-07-18

جلسات ما خودكفاست ، از جايي حمايت نميشويم ....هزينه ي بهبوديمان را مي پردازيم .

     
       بياد داشته باش امروز مهمترين روز زندگي توست ...


      در سكوت صداي خدا را بهتر مي شنويم .


      اكنون به رايگان محبت مي بخشم و مي ستانم .


      از بيان احساسات واهمه نداشته باش .


     از حد اكثر موهبتهاي زندگي استفاده كن .


     زندگي كن  بگذار ديگران زندگي كنند .


      قلبتان را از نفرت پاك كنيد .


    رها كن و به خدا بسپار .


       بهبودي : گام به گام ، روز به روز
 RE: شعارهای الاتین - MOZHGAN - 2014-08-18

زندگي كن و بگذار زندگي كنند . 
بيشترين بهره را از زندگيت ببر ..
قضاوت نكن : و ديگران را مورد انتقاد قرار نده ...
خودت را نگران آنچه ديگران انجام مي دهند نكن ..
مهمترين چيزها را اول انجام بده : در درجه اول آنچه كه از اهميت بيشتري برخوردار است انجام بده ..
با اين كار وظايف بيشتري را مي تواني انجام دهي ..
اين برنامه عالي است كه وقت و انرژي تو را سامان دهي ميكند ..
فكر كن .. از كلمات "حرف هاي" نسنجيده و اعمال بدون فكر جلوگيري كن ...
در مورد راههاي بهبود بخشيدن خودت فكر كن و قبل از تصميم گيري در مورد آن بينديش ...
آسان بگيريد ...عجله باعث به هدر رفتن وقت و كوشش تو مي شود . 
آرام باشيد و خود را از هيجان و شتاب رها كنيد ....
رها كن و به خدا بسپار : تو نمي تواني هر چيز نادرست را در قبال دنيا ، خانواده و دوستانت درست كني . ..
رها كن ....خداوند نمي تواند كارش را انجام دهد در حالي كه تو در سر راهش قرار گرفتي ...
فقط براي امروز : امروز مهمترين روز زندگي تو است ، پس از ان استفاده كن . 
ديروز را فراموش كن و در مورد آنچه كه در آينده ممكن است اتفاق بيفتد، نگران نباش ..
گوش كن و بياموز : در وجود هر كس كه ملاقات مي كني يك چيز با ارزش وجود دارد . 
به دنبال آن بگرد و از آن استفاده كن .
RE: شعارهای الاتین - MOZHGAN - 2014-08-24

دعـــــای آرامـــــش
خداوندا :
آرامشی عطا فرما ،
تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم.!.
شهامتی ،
که تغییر دهم آنچه را که می توانم .!.
و دانشی ،
که تفاوت آن دو را بدانم .!.
.
.
مرا شعور بده ،
که متوقع نباشم دنیا و مردمان آن مطابق دلخواه من کار کنند.!.