انجمن بانیان بهبودی
پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن معتادان گمنام NA (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: نشریات و مطالب مربوط به معتادان گمنام (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=263)
+--- موضوع: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! (/showthread.php?tid=6497)

صفحات 1 2 3 4 5 6


پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2014-12-26

قدم چهارم به ما در مورد گير دادن در لذت بيمارگونه احساسات و عواطف غمناک هشدار داده است ، ما قرار است ببينيم که مي خواهيم چه کسي باشيم نه ايني که چه کسي بوده ايم . NA به ما کمک مي کند تا با پيامدها ومنافع اين تغيير و تحول زندگي کنيم. 

پاک زيستن ادامه دارد
فصل دوم رابطه با ديگران RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2014-12-26

خيلي از اوقات ما خود را از آزاديي که برنامه در اختيارمان ميگذارد، محروم مي کنيم ، زيرا آمادگي کامل براي رها کردن نداريم . ما از عيوب خود آگاه هستيم،امافکر ميکنيم که بايد آنرا کنترل کنيم به جاي اينکه تسليم شويم . 

پاک زيستن ادامه دارد 
فصل چهارم ، جسم ما RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2014-12-26

ما در مي يابيم که نيروي برتر به ماکمک ميکند تا کارهايي را که به تنهايي نمي توانيم از پس آن بر بياييم را انجام دهيم ، اما کاري را که خود قادر به انجامش هستيم را برايمان انجام نمي دهد . 

پاک زيستن ادامه دارد 
فصل اول RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2014-12-28

بعضي مواقع ما ظاهر خود را با اينکه کي و چي هستيم ، اشتباه ميگيريم و فکر ميکنيم اگر ظاهر خود را تغيير دهيم ، مي توانيم خلاء دروني خود را مرمت نماييم . ضعف در مراقبت از خويش مي تواند نشانگر آن باشد که در احترام به نفس يا اولويت بندي مشکل داريم . وقتي از لحاظ فيزيکي مراقب خود نباشيم به احتمال زياد از خود در موارد عاطفي و روحاني نيز مراقبت نمي کنيم . 
پاک زيستن ادامه دارد 
جسم ما RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2015-01-05

ما توسط قدمها به عنوان جزیی مداوم از زندگیمان شروع به عیب یابی و سر و سامان دادن به خود میکنیم.مشارکت درباره خودمان چه گفتن داستان زندگیمان و چه خواندن ترازنامه خود به ما کمک میکند تا به اغتشاش و هرج و مرج درونی خود نظم و انضباط بخشیم
چاک زیستن ص 92RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2015-01-05

ما توسط قدمها به عنوان جزیی مداوم از زندگیمان شروع به عیب یابی و سر و سامان دادن به خود میکنیم.مشارکت درباره خودمان چه گفتن داستان زندگیمان و چه خواندن ترازنامه خود به ما کمک میکند تا به اغتشاش و هرج و مرج درونی خود نظم و انضباط بخشیم
 زیستن ص 92RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - sepahrad - 2015-01-12

کتاب پاک زیستن
"افکار ما در مورد بهبودیمان مهم نیست، بلکه این اعمال ماست که مهم است. ص 2"
"رساندن پیام، ما را نسبت به قابلیت ها و محدودیت هایمان آگاه کرده و ما را به سمت تغییر رهنمون می سازد. ص3"
"ما نمی توانیم زندگی را با تعداد سالهای آن یا چیزهایی که به دست آورده ایم، بسنجیم، بلکه باید ببینیم تا چه اندازه با زندگی خود و دنیای اطرافمان در صلح و آرامش هستیم. ص2و3""پیام ما دارای سه قسمت است: هر معتادی می تواند قطع مصرف کند، وسوسه مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی بیابد. ما در مورد دو قسمت اول زیاد صحبت می کنیم. دو قسمت اول یکبار برایمان اتفاق می افتد. اما قسمت سوم و یافتن راه تازه ای برای زندگی، کاری نیست که ما فقط برای یکبار انجام دهیم. ص 4""هر قدر بیشتر این اصول را در تمام امور زندگی تمرین کنیم، در زندگی ما پررنگتر می شوند و برای ما طبیعی تر می گردند. ص 4""اینکه یاد بگیریم چگونه از وسوسه عمل از روی نقص هایمان جان سالم به در ببریم، خود یک رهایی نو یافته است. ص5"

 


RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2015-01-17

زمانیکه نواقص ما چنگال خفه کننده خود را از خرخرهما بر میدارند،ازاد میشویم تا به طور کامل زندگی کنیم.انتخابهای محدود و کم وسعتی که زمانی زندگی ما را معنی میکرد،از بین میروند وما شروع به داشتن رویا و چشم انداز میکنیم و مشکلات را حل مینماییم و به دنبال لذت از زندگیمان میرویم
ص 92RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - NASIB - 2015-01-19

زمانیکه یاد میگیریم بدون خشم و رنجشو ترس زندگی کنیم،به نوعی از بلوغ عاطفی میرسیم که هرگز انتظارش را نداشتیم.رها ساختن رفتارهای گذشته با خانواده بخصوص اگر این رفتارها به نفع ما باشد یک چالش بزرگ است
ص 165RE: پيامهايي از کتاب زيباي پاک زيستن ادامه دارد !!!!!! - sepahrad - 2015-01-19

برای بعضی از ما نواختن موسیقی مانند دعا کردن است
یا قدم زدن در طبیعت مانند مراقبه هست.
"پاک زیستن ص 75