انجمن بانیان بهبودی
38-آیا درک می کنم که اعتیاد یک بیماریست و درمان شدنی نیست؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن نارانان(خانواده های معتادان گمنام) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=60)
+--- انجمن: قدمهای دوازده گانه نارانان ( کتاب جدید ) 36 NAR-ANON (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=607)
+---- انجمن: قدم اول نارانان (جدید) (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=608)
+---- موضوع: 38-آیا درک می کنم که اعتیاد یک بیماریست و درمان شدنی نیست؟ (/showthread.php?tid=7350)38-آیا درک می کنم که اعتیاد یک بیماریست و درمان شدنی نیست؟ - GOMNAM - 2016-01-27

.آیا درک می کنم که اعتیاد یک بیماریست و درمان شدنی نیست؟.