انجمن بانیان بهبودی
گزیده ایی از نشریات عادتی ها - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بانیان بهبودی (http://forum.banianbehboodi.ir)
+-- انجمن: انجمن عادتی ها (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=360)
+--- انجمن: نشریات عادتی ها (http://forum.banianbehboodi.ir/forumdisplay.php?fid=361)
+--- موضوع: گزیده ایی از نشریات عادتی ها (/showthread.php?tid=7416)گزیده ایی از نشریات عادتی ها - GOMNAM - 2017-07-06

اضطراب و نگرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                کودکان بطور کل از بدو تولد سیستم مغزی و احساساتشان جابجا و غیر واقعی است و تا سن هشت سالگی بمرور این سیستم به قاعده ای میرسد که میتواند به تحصیل و مهارتهای زندگی و علایق خودش و استعداد خدا دادیش بپردازد و کودکان بیش فعال طبق معمول از این قاعده مستثنی هستند و بنابر دلایل مختلف این اختلال را از بطن مادرشان باخود به همراه دارند و جالب است این حالتهای خود را به هر طریقی به دیگران نشان میدهند. یکی از علل مهمی که از آن طریق دچار میشوند تلقیع بیش از حد و مرگبار آدرنال مادر به خاطر استرس و اضطراب و درگیری هایی که در دوران بارداری داشتند خون خود را مسموم به آدرنالین میکنند و حتی در دوران شیردهی هم همین رویه را ادامه میدهند و کودک ساختارهای غدد درون ریزش بهم میخورد و بدون دلیل استرس و اضطراب و نگرانی دارند این کودکان بطور طبیعی ترس خود را دارند و خانواده هم قادر نیست روش کنترل ترس را که ارتباط با خداست و رفتار معنوی داشته باشند را به این کودکان انتقال دهند و لذا این کودکان با بیماریهای خاص کودکانه مانند آسم کودکی و طپش قلب و استرس و ترسهای مختلف را خواهند داشت و این بیماری ها در کل سیستم فیزیکی و روانی و روحی و روانی و عزت نمفس و اعتمادبه نفس کودک اثر سوئی خواهد داشت اگر ملاحظه کرده باشید کودکان گروه و رده بیمار و مشکل دار ناآرام و مضطراب و نگرانی بی دلیلی دارند و در همان لحظه اگر مورد آزمایش قرار بگیرند متوجه بهم ریختگی غدد درون ریزشان خواهید شد و این کودکان بسیار ترسو هستند و والدین هم آنها را با شیرکردن و ایجاد انگیزه برای درگیری را به آنها آموزش میدهند و والدین نمیدانند کودک برای رها شدن از ترس و ایجاد شهامت نیاز به ارتباط درست با خدایی را دارد که از حد و مرز شعور و سنش بالاتر نباشد و اجازه بدهیم فرزندانمان با خدای خود ارتباطی را که خودشان طالب هستند داشته باشند چون برای رفع اضطراب و نگرانی و ترس و استرس فقط ارتباط درست معنوی میتواند این کودکان را نجات دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                     عادتی ها


.RE: گزیده ایی از نشریات عادتی ها - GOMNAM - 2017-07-06

تعریف مهارت های زندگی
برای من در سیستم تربیتی وآموزشی بیمارگونه مهارت زندگی همان ابزارها وعادتهای ناسالمی هستن که من رو اسیر خودشون کردن . چیزهایی که من از اونها بعنوان مهارت استفاده میکردم وبه خیال خودم زندگیم رو تو مشتم گرفته بودم وهمه چیز وهمه کس تحت کنترل من بود خودم وزندگیم رو به نابودی کشاند و دردمند وعاجز وناتوان دستم از همه جا کوتاه بود . هیچ مهارت وآموزشی در مورد زندگی نرمال و چگونگی رفتاردرست ومنطقی وبجا به من داده نشد چون کسی در اطرافم مهارتی نداشت و تا تونستن مهارت استفاده از ابزار بیمار گونه رو بهم یاد دادند مهارتهای که هیچ کدوم نتونستن من رو در شرایط زندگی ایده ال قرار بدن با کارکرد قدم های خودیاری وپیروی ازاصول ارزشمندش تعریف من از مهارتهای زندگی تغییر کرده و تمرین میکنم تا باحضورم ازاین مهارتها به نحو احسن استفاده کنم خداوندا یاریم کن درادامه مسیر عادتی ها


RE: گزیده ایی از نشریات عادتی ها - GOMNAM - 2017-07-06

هفت شاخصه بیماری عادتها                                                                                                                                                   که نشان میدهد شما از عادتهای مزمن بسمت وابستگی وهموابستگی میروید و مستعد آسیب رساندن به خود و دیگران و فرزندان خود هستید: 
یک- کانون توجهتان به طور کامل بر کنترل اشخاص دیگر متمرکز شده است. 
دو- همیشه کمبود انرژی دارید، چون به سهولت آن را تلف میکنید و از دیگران توقع و انتظار دارید و در تنهایی ترسو و بی حوصله اید. 
سه- به شدت علاقه مند کنترل رفتار و افکار و گفتار و کنجکاو چگونگی در سبک زندگی دیگران و مداخله و فضولی کردن هستید. 
چهار- زندگی فردی شما عملاً متوقف شده است و علائق خود را دنبال نمیکنید و بی تفاوت شده اید.
پنج- شما اهداف فردی خود را به طور ناخودآگاه کنار گذاشته اید میخواهید نقش ناجی را برای دیگران داشته باشید و سرپرست آنها شده اید. 
شش- به شدت علاقه مندید که دیگران تمام امور زندگی خود را با شما تنظیم و هماهنگ و فقط با شما مشورت کنند و توقع دارید از راهکارهای شما استفاده کنند و الا رنجش میگیرید. 
هفت- شما در اثر نداشتن انرژی به شدت احساس فرسودگی در اداره کردن لحظات خود دارید و همیشه ناامیدی و ناکامی برای آینده دارید و با اضطراب و نگرانی ازدست رفتن اوقات خود و غصه خوردن برای گذران عمر که بیهوده گذشت آینده ترسناک خود را تماشا میکنید.
نکته مهم این است که ما در آغاز باید از خودمان بهبودی را شروع کنیم و دست از بهانه گیری برداریم و کمتر نق بزنیم چون این یک عادت ناسالمی است، که از زمان کودکی در سرمان مانده است. شاید دیگر نمیخواهیم خودمان و فرزندانمان راه ناسالم که عاقبتی جز نابودی نیست دست برداریم. ما به شما وعده میدهیم ماپشتوانه عظیم از تجربیات حوزه میدانی اعضای گروه داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم. نیازی نیست به خاطر ناواردی خودمان را توجیه و بهانه بیاوریم، گذر زمان فرصت ما را محدود کرده است و دیگر تجربه کردن را متوقف کنیم و به صورت جدی زندگی را ادامه بدهیم و زندگی کنیم برخلاف بیماری تنبلی و محدود کردن خود میتوانیم برای بهبودی خودمان و فرزندانمان وقت صرف کنیم.                                                                                                                                                                                    عادتی ها