انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 12- چگونه می توانم از بازپس گرفتن اراده ام جلوگیری کنم؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
12- چگونه می توانم از بازپس گرفتن اراده ام جلوگیری کنم؟
باقویترشدن ایمانم من میتونم شروع کنم آرام آرام واگذار کنم وبه او اعتماد کنم وکوله باری که سالها داشتم سبک کنم وبه آرامش در زندگیم برسم .
با قوی شدن خودم و همینطور قویتر کردن رابطه ام با خدا و دوستی با او ،ایمانم را به خدا قویتر کنم و به او اعتماد کامل داشته باشم،با تمرین وممارست، وقتی من عمیقا بپذیرم و باور قلبی داشته باشم که خداوند قادری مطلق است و من بدون او قادر به انجام هیچ کاری هرچند کوچک نیستم.من باورهای غلطی در گذشته نسبت به نیروی برترم داشتم و ان باورها مرا از خدا دور و ترسانده بود و این باعث عدم ایمان قوی و اعتماد کامل به او شده بود.امروز با تغییر این باورها میتوانم به او ایمان اورده و زندگیم را به دستان پرتوان و پر نور او بسپارم