انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم الانان

موضوع‌ها

 1. 11- چگونه می توانم موقعیتی را واگذار کرده و نتایج آن را رها کنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. 12- چگونه می توانم از بازپس گرفتن اراده ام جلوگیری کنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 14- چگونه می توانم کاری کنم همانطور که من راه زندگیم را پیدا کرده ام افرادی که (2 پاسخ‌ها:)
 4. 13- وقتی کسانی که دوستشان دارم برایم تصمیمی می گیرند که دلم نمی خواهد باید چه ک (4 پاسخ‌ها:)
 5. 15- باید چه کنم تا دیگران را همانطور که خدا می بیند، ببینم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 6. 16- چگونه می توانم اراده خداوند را در اعمال و کلماتی که به دیگران خطاب می کند م (4 پاسخ‌ها:)
 7. کتابخوانی قدم سوم (الانان) (1 پاسخ:)
 8. 10- زمانی که شعار «رها کن و به خدا بسپار» را قبول داریم و زندگیمان را به خدا می (1 پاسخ:)
 9. 9- آزار دادن دیگر مردم یا مسئول دانستن مشکلات با افراد دیگر چه پیامدهایی دارد (1 پاسخ:)
 10. 8- قدم سوم چگونه به من کمک میکند تا از شرایطی که دیگران برایم به وجود آورده ا (1 پاسخ:)
 11. 7- آیا به نیروی برترم توکل می کنم تا از من مراقبت کند؟ (2 پاسخ‌ها:)
 12. 6- اگر قادر به تصمیم گیری در این مورد نیستم چه چیز مرا از تصمیم گیری باز می د (1 پاسخ:)
 13. 5- آیا در طول زندگیم به هنگام تصمیم گیری دچار مشکل شده ام؟ مثالی بزنید. (2 پاسخ‌ها:)
 14. 4- چگونه می توان فکر کردن، سعی کردن و ملاحظه کردن را متوقف و در واقع تصمیم ج (2 پاسخ‌ها:)
 15. 3- آیا خواستار سپردن مشکلاتم به نیروی مافوق هستم؟ چه چیز مرا آرزومند این امر (2 پاسخ‌ها:)
 16. 2- چگونه می دانیم که نیرویی مافوق چه کسی یا چه چیزی است؟ (2 پاسخ‌ها:)
 17. 1- در مورد سپردن زندگی به قدرت برتر چه احساسی دارید؟ (2 پاسخ‌ها:)