انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 19- آیا جلسه ای برای توضیح قدرت این قدم در نظر خواهم گرفت؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
19- آیا جلسه ای برای توضیح قدرت این قدم در نظر خواهم گرفت؟
به نظرمن قدم ششم قدمی هست که نیاز به توضیح و درک کامل داره وحتما نه تنها جلسه ای بلکه چندین جلسه نیاز هست درموردش صحبت بشه زیرا که بعد معنوی و بازگشت روحانیت به درون ماست چیزی وجهی که تفاوت انسانی مارااز حیوان متمایز مینماید .