انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 14-*- آیا غذایتان را بدون مصرف یک سیگار به پایان مي‌رساندید؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
*- آیا غذایتان را بدون مصرف یک سیگار به پایان مي‌رساندید؟
من اگه غذا میخوردم باید سیگار میکشیدم اگه چای میخوردم باید سیگار میکشیدم مشکلی برام پیش می امد سیگار میکشیدم دعوا میشد سیگار میکشیدم هر اتفاقی که تو زندگیم می افتاد باید سیگار میکشیدم یکی از قوترین مسکن های من بود کشیدن سیگار تو تمام اتفاق های زندگیم که باعث دردسر زیادی هم شد برام و هیچ چیز خوبی برام نداشت.