انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 12-*- زمانی که با یک موقعیت پُر تنش مانند جر و بحث با همسرتان و یا در اثر درگیری با ی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
*- زمانی که با یک موقعیت پُر تنش مانند جر و بحث با همسرتان و یا در اثر درگیری با یک فرد ديگر روبه رو می‌شدید چه اتفاقی می‌افتد؟
اگه جر بحث بود که ضربان قلبم زیاد میشد استرس من میگرفت و هی باید پشت سر هم سیگار مصرف بکنم اگه هم دعوا فیزیکی میشد که به نفس نفس می افتادم وزود جلوی چشمانم سیاهی میرفت و کم میاوردم الان خیلی خیلی بهتر شدم بخصوص زمانی که ورزش میکنم .