انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: 5-*- آیا تا به حال از افراد غیر سیگاری، مکان‌هایی که سیگارکشیدن در آنها ممنوع است و س
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
*- آیا تا به حال از افراد غیر سیگاری، مکان‌هایی که سیگارکشیدن در آنها ممنوع است و سایر موقعیت‌های این چنین‌ی دوری کرده‌ام؟
اره..من اولا بیشتر دوستانم سیگاری بودند کمتربا ادم غیرسیگاری دوست میشدم واگه هم دوست بودم دوستی ما سطحی بودو همیشه از ادم های غیر سیگاری دوری میکردم.جاهای هم که سیگار در انها ممنوع بود اصلا علاقه نداشتم بروم و خیلی هم کم میرفتم واگه هم جای میرفتم بهم میگفتند سیگار اینجا ممنوعه یا با طرف دعوا میکردم یا از انها رنجش میگرفتم و دیگه ان مکان ها نمیرفتم .(من به خانواده ام خیلی خسارت زدم که تو خانه سیگار مصرف  میکردم هرچه هم بهم میگفتند نکش نمیتونستم و تو خانه مصرف میکردم و این کار من همیشه ازار میداد)