انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول شیشه ای های گمنام

صفحات: 1 2 3

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم اول شیشه (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 3- آيا براي لحظات تنهايي و دلتنگی و بی‌حوصلگی و یا بی‌علاقگی چه كاري مي‌كرديد و يا بر (2 پاسخ‌ها:)
 2. 7- آيا شما در مواقع مختلف، ترسيدن که به نظر يك عكس العمل منطقی است، چه اتفاقي براي شم (1 پاسخ:)
 3. 2- آيا در مواقع احساس ترس و خطر يا استرس و نگراني و اضطراب یا حالت عصبی به چه وسيله خ (1 پاسخ:)
 4. 22- آيا به ياد داريد كه چرا براي حضور پيدا كردن در جمع ديگران ترس داشتيد؟ شما را چه چ (1 پاسخ:)
 5. 5 آيا شما براي آرام كردن خود، در مواقع غم و غصه خوردن و افسردگی و درگيري‌هاي خانوادگي (1 پاسخ:)
 6. 1- آيا مي‌توانستيد هنگام بروز مشکلات ناشی از بيماريتان، خشمگين نشويد و با کنترل كردن (2 پاسخ‌ها:)
 7. 4- آيا شما براي انکار اعتياد خودتان چه دلايل و بهانه‌هايي را مي‌آورديد؟ چندبار آن را (0 پاسخ‌ها:)
 8. 6- آيا شما مواقعي كه در يك وابستگي عاطفي شكسته و از پا می‌افتادید یا ناامید می‌شدید؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 8- آيا مي‌توانيد فكر كنيد در لحظات تنهایی و انزوا، افكار آشفته و احساس عجز و ناتواني (0 پاسخ‌ها:)
 10. 9- آيا مي‌توانيد به خاطر بياوريد كه در لحظات احساس شرمندگي و خجالت و گناه به چه وسيله (0 پاسخ‌ها:)
 11. 10- آيا به خاطر داريد كه در مواقع شنيدن سرزنش و مقايسه شدن، يا نصيحت شدن و ملامت شدن (0 پاسخ‌ها:)
 12. 11- آيا مي‌توانيد جواب دهيد كه چه هدفي را در زندگی داشتيد و براي رسيدن به آن چه كارها (0 پاسخ‌ها:)
 13. 12- آيا به خاطر داريد كه كدام يك از والدين و نزديكان‌تان اعتياد به موادمخدّر، الكل، ن (0 پاسخ‌ها:)
 14. 13- آيا به خاطر داريد و فکر می‌کنید كه شما كي و توسط چه كسي معتاد و مصرف كننده شديد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 14- آیا می‌توانید از لحظات شروع و عود بيماري اعتياد خودتان که کاملاً خودخواهانه رفتار (0 پاسخ‌ها:)
 16. 15- آيا به خاطر داريد كه غم انگیزترين اتفاقات در زندگي‌تان چه وقايعي بود؟ آیا توانستی (0 پاسخ‌ها:)
 17. 16- آيا شما در جنگ شركت داشتيد؟ آيا كسي از نزديكان شما در جنگ بود؟ به خاطر داريد كه د (0 پاسخ‌ها:)
 18. 17- آيا به خاطر داريد كه در مواقع مرگ دوستان و عزیزانتان، چه افكاري شما را به خود مشغ (0 پاسخ‌ها:)
 19. 18- آيا مي‌توانيد احساسات واقعي خودتان را از، پدر، مادر، برادر و خواهران خود را بنويس (0 پاسخ‌ها:)
 20. 19- آيا به خاطر داريد و مي‌توانيد بنويسيد كه به چه چيزها و کارهايي وسواس فكري و رفتار (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3