انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: غمگین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

غمگین

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. فاجعه (16 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. دل نوشته (52 پاسخ‌ها:)
 2. کاش .... (0 پاسخ‌ها:)
 3. خیلی سخته (23 پاسخ‌ها:)
 4. دلتنگترین زن دنیا (42 پاسخ‌ها:)
 5. تنهایی (37 پاسخ‌ها:)
 6. خسته ام از این کویر (3 پاسخ‌ها:)
 7. بغض ............. (19 پاسخ‌ها:)
 8. درد (3 پاسخ‌ها:)
 9. دلتنگی هایی از جنس زنانه ........... (5 پاسخ‌ها:)
 10. اشکهایم (14 پاسخ‌ها:)
 11. سلام ماه من (3 پاسخ‌ها:)
 12. بعد از تو (4 پاسخ‌ها:)
 13. جمله های غمگین و گریه آور (28 پاسخ‌ها:)
 14. دلتنگي هایی از جنس مردانه .................................... (33 پاسخ‌ها:)
 15. باران (9 پاسخ‌ها:)
 16. مردن (12 پاسخ‌ها:)
 17. خداوندا (4 پاسخ‌ها:)
 18. ترکم کنی می میرم (11 پاسخ‌ها:)
 19. نامه عاشفانه (13 پاسخ‌ها:)
 20. دنیا (6 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2