انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: مرحله دوم سوالات قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مرحله دوم سوالات قدم دوم

موضوع‌ها

 1. 16) مفهوم دعـای آرامش از نظـر شما چیست؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. 12)آيا امكان ترك رفتارها و عادت‌هاي ناسالم براي شما وجود دارد؟ چگونه؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 5) در مورد میل و ارادهی شخصی (هوای نفس) كه هميشه باعث تباهی و بروز مشكلات در زندگیتان (2 پاسخ‌ها:)
 4. 19) این سؤالات چه احساسی را در شما برمیانگیزد؟ (1 پاسخ:)
 5. 18) آیا احساس میكنید كه در حقیقت تمایل دارید زندگی خود را به خدا بسپارید؟ (1 پاسخ:)
 6. 17) آیا عجز به عادت‌های ناسالم شما را براي نجات آماده كرده است؟ (1 پاسخ:)
 7. 15) آیا ممکن است بتوانیم عادت‌های ناسالم خود را به جـای چیـزهـا، افراد، مكانها و رواب (1 پاسخ:)
 8. 14) در حال حاضر به چه عادت‌هاي ناسالمي، وابستگی پيدا كردهايد كه هنوز هم برايتان مشكل (1 پاسخ:)
 9. 2) آیا خداوند را در زندگی خود كنار گذاشتهاید، آیا او را قبلاً كنار گذاشته بودید؟ (1 پاسخ:)
 10. 13) آیا به نظر شمـا امکان قطع وابستگی براي‌تان وجود دارد؟ چگـونه؟ (1 پاسخ:)
 11. 20) آیا جواب دادن به این سؤالات برای‌تان مشكل است؟ چرا؟ (1 پاسخ:)
 12. 6) علت عادت‌هاي ماندگار و وابستگیهای خود را در چه میدانید؟ (1 پاسخ:)
 13. 11) پس از رهایی و نجات از عادت‌های ناسالم به افراد خانواده و روابط، ما بيشك به دوستان (1 پاسخ:)
 14. 10) احساسی که نسبت به اعضاي خانوادهی خود دارید احساس تعلّق است یا تملک؟ عشق است یا عا (1 پاسخ:)
 15. 9) در چه زمانها و يا قسمتهایی و چه اندازه می‌توانیم به والدین و دوستان خود اعتماد کنی (1 پاسخ:)
 16. 8) آیا عادت و وابستگی به والدین برای شما مفید بوده است؟ اگر بوده، تا چند وقت چنين بود (1 پاسخ:)
 17. 7) در صورتی که به خداوند متکّی نباشیم، چگونه می‌توانیم نیـازهای خـود را در این دنیـا (1 پاسخ:)
 18. 4) مفهـوم هــوای نفس كه اسير آن هستيد از نظـر شما چیست؟ (1 پاسخ:)
 19. 1) آیا میدانید ادامهی عادت‌هاي ناسالم كه تبدیل به وابستگیهاي مخرب شده و مشكلاتی كه در (1 پاسخ:)
 20. 3) در حال حاضر درك شما از خداوند چیست؟ (1 پاسخ:)