انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول الانان

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم اول(الانان) (2 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 17- آيا من از ديگران به راحتي مراقبت مي‌كنم؟ درحالي كه مراقبت از خود را سخت مشكل مي‌د (3 پاسخ‌ها:)
 2. 19- چطور مي‌توانم خوب از خودم مراقبت كنم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 3. 20- وقتي تنها هستم، چه احساسي دارم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 4. 16- آيا من وقتي مي‌خواهم بگويم “نه” مي‌گويم بله؟ وقتي اين عمل را انجام مي‌دهم، چه اتف (2 پاسخ‌ها:)
 5. 9- آيا من در جستجوي راهي سريع براي مشكلاتم هستم؟ آيا چنين راهي وجود دارد؟ (7 پاسخ‌ها:)
 6. 14- چگونه مي‌توانم بفهمم كه چه وقت زمام امور زندگي از دست من خارج شده است؟ (3 پاسخ‌ها:)
 7. 5- براي اين كه به آن چيزي كه مي‌خواهم و يا نياز دارم، برسم، از چه راه‌هايي استفاده مي (3 پاسخ‌ها:)
 8. 3- آيا من مي‌پذيرم كه الكليسم يك بيماري است؟ اين بينش چگونه مي‌تواند نحوه رسيدگي من ر (6 پاسخ‌ها:)
 9. 2- چطور مي‌توانم بفهمم كه عادتها، شخصيت و راه‌هاي مقابله با مسائل روزمره يك شخص الكلي (8 پاسخ‌ها:)
 10. 4- در زندگي خود چطور تلاش مي‌كردم ديگران را عوض كنم؟ نتايج اين تلاشها چه بود؟ (4 پاسخ‌ها:)
 11. 18- وقتي زندگي من خوب پيش مي‌رود، “يا به آرامي مي‌گذرد”، من چه احساسي دارم؟ آيا به طو (3 پاسخ‌ها:)
 12. 1- آيا من مي‌پذيرم كه نمي‌توانم مشروبخواري و يا رفتار شخص ديگري را كنترل كنم؟ (9 پاسخ‌ها:)
 13. 15- من چطور مي‌توانم از ديگران تاثير و تصويب بگيرم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 14. 23- آيا به احساسات خود اطمينان دارم؟ آيا مي‌دانم آنها چه هستند؟ (3 پاسخ‌ها:)
 15. 21- چه تفاوتهايي بين ترحم و عشق وجود دارد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 16. 8- من چطور مي‌توانم به جاي سعي در حل مشكلات ديگران را رها كنم؟ (5 پاسخ‌ها:)
 17. 7- اگر من سعي كنم عوض كردن شخص الكلي و يا ديگران را متوقف كنم، چه اتفاقي مي‌افتد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 18. 6- وقتي كه شخص الكلي آنطور كه مي‌خواهم نيست، و از پذيرفتن آن امتناع مي‌كند، چه احساسي (2 پاسخ‌ها:)
 19. 13- رفتار من، سلامتي من و فرزندان من براي چه كسي بيشتر مهم و مورد توجه بوده است؟ لطفا (1 پاسخ:)
 20. 12- چه عاملي مرا به جلسات خانواده های الکلی ها آورد؟ در آن موقع من اميدوار بودم چه چي (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2