انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول کدا (کتاب سبز)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول کدا (کتاب سبز)

موضوع‌ها

 1. 7ـ امروز از چه چیزهايی عاجزم و چه‌گونه اختیار زندگی از دستم خارج شده است؟ (8 پاسخ‌ها:)
 2. 8ـ چه علامت‏هایی وجود دارد که نشان می‎دهد من در انکار هستم؟ (11 پاسخ‌ها:)
 3. 6ـ چرا در این قدم به جای این که بگوید «ما عاجزیم» می‎گوید «ما اقرار می‎کنیم که عاجز ه (9 پاسخ‌ها:)
 4. 5ـ کدام ویژگی‌هاي شخصیت هم‎وابسته و عادت‌ها و یا کدام نواقص شخصیتی‌ام مرا از این قدم (7 پاسخ‌ها:)
 5. 4ـ چه‌گونه ترس از این‌که دیگران چه فکری راجع به من می‏کنند را رها می‏کنم؟ (10 پاسخ‌ها:)
 6. 3ـ چه‌گونه هنگامی که دیگران را رها می‎کنم قدرتمند می‎شوم؟ (10 پاسخ‌ها:)
 7. 2ـ تفاوت بین عاجز بودن و قدرتمند بودن چیست؟ (12 پاسخ‌ها:)
 8. 1ـ آیا اكنون چیزی را کنترل می‏کنم؟ چه‌گونه؟ (15 پاسخ‌ها:)
 9. 15-آیادرمورد وابستگی خود عاجز هستم؟ (8 پاسخ‌ها:)
 10. 14ـ آیا در مورد وابستگی خودم عاجز هستم؟ (4 پاسخ‌ها:)
 11. 13ـ آیا تشخیص می‎دهم سعی داشتن در تغییر دیگران، زندگی‏ام را آشفته می‏کند و برایم خصوم (6 پاسخ‌ها:)
 12. 12ـ چرا می‏خواهم همه كس و همه چيز را کنترل کنم؟ (10 پاسخ‌ها:)
 13. 11ـ علامت این‌که اختیار زندگی از دستم خارج شده چیست؟ (6 پاسخ‌ها:)
 14. 10ـ تا چه زمانی باید رها کنم؟ (چه زمانی برای رها کردن کافی است؟) (7 پاسخ‌ها:)
 15. 9ـ رها کردن به چه معنا است، چرا من باید رها کنم، چه چیزی را باید رها کنم؟ (7 پاسخ‌ها:)