انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: دوبیتی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

دوبیتی

موضوع‌های مهم

 1. مشعاره گر (165 پاسخ‌ها:)
 2. یک روز (26 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. دوبیتی شمارهٔ ۴ (68 پاسخ‌ها:)
 2. دوبیتی شمارهٔ ۷ (72 پاسخ‌ها:)
 3. اشعار کودکی (5 پاسخ‌ها:)
 4. گلستان سعدی (16 پاسخ‌ها:)
 5. مشاعره (64 پاسخ‌ها:)
 6. دوبیتی های خیام نیشابوری (8 پاسخ‌ها:)
 7. هنوزهم درقلب منی (9 پاسخ‌ها:)
 8. مشاعره ( با حرف آخر شعرم , شعر بنویس ..............) (109 پاسخ‌ها:)
 9. دو بیتی های بابا طاهر عریان (8 پاسخ‌ها:)
 10. دوبیتی شمارهٔ ۸ (40 پاسخ‌ها:)
 11. اشعار کوتاه رودکی... (6 پاسخ‌ها:)
 12. دوبیتی شمارهٔ ۹ (32 پاسخ‌ها:)
 13. محبت (8 پاسخ‌ها:)
 14. محبت 2 (6 پاسخ‌ها:)
 15. الان (10 پاسخ‌ها:)
 16. سیادی نفیسی (6 پاسخ‌ها:)