انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سری الف سوالات قدم سوم قماربازان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سری الف سوالات قدم سوم قماربازان

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 30- آيا متوجه شده اید، در صورت عدم وابستگي به خدا، مجبـوريد وابسته به ديگـران باشيـد؟ (1 پاسخ:)
 2. 29- در صورتي که به خدا متکي نباشيد، چگونه مي‌توانيـد نيـازهاي خـود را در اين دنيـا بر (1 پاسخ:)
 3. 28- علت وابستگي‌ به قماربازي و دوستان هم‌دوره‌اي خود را در چه چیز و کمبودی مي‌دانيد؟ (1 پاسخ:)
 4. 27- مي‌توانيد در مورد ميل و اراده شخصي (هواي نفس) كه باعث تباهي و بروز مشكلات در زندگ (1 پاسخ:)
 5. 26- مفهـوم هــواي نفس از نظـر شما چيست؟ (1 پاسخ:)
 6. 25- در حال حاضر درك شما از خداوند چيست؟ (1 پاسخ:)
 7. 24- آيا خداوند را در زندگي خود كنار گذاشته‌ايد يا گذاشته بوديد؟ (1 پاسخ:)
 8. 23- آيا مي‌دانيد وابستگي‌ به شرطبندي و قماربازي و مشكلاتي كه در زندگي‌تان داشته‌ايد، (1 پاسخ:)
 9. 22- مي‌توانيد اعمالي را كه پس گرفته‌ايد و خودتان آن‌را انجام داده‌ايد و نتايج آنرا بن (1 پاسخ:)
 10. 21- آیا مي‌توانيد ليست چيزهايي را كه مي‌خواهيد به خداوند بسپاريد را بنويسيد؟ (1 پاسخ:)
 11. 20- اكنون احساس و برداشت شما از اينكه اراده و زندگي شما توسط خداوند گردانده مي‌شود، چ (1 پاسخ:)
 12. 19- ارتباط شما در گذشته با خداوند چگونه بوده و اكنون چگونه است؟ (1 پاسخ:)
 13. 18- اگر چيزي را مي سپاريد مي‌توانيد آنرا باز پس بگيريد؟ (1 پاسخ:)
 14. 17- مفهوم سپردن اماني از لحاظ شما چيست؟ (1 پاسخ:)
 15. 16- مفهوم سپردن از لحاظ شما چيست؟ (1 پاسخ:)
 16. 15- تاكنون چه چيزهايي را به خداوند سپرده‌ايد و چه نتيجه‌اي گرفته‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 17. 14- آيا تمايل داريد زندگي خود را به خداوند بسپاريد و يا واگذار كنيد؟ (1 پاسخ:)
 18. 13- چه انتظاري از قدم سوّم داريد كه مي‌خواهيد برآورده شود؟ (1 پاسخ:)
 19. 11- آيا برداشتن اين قدم براي شما دشواري‌هايي دارد؟ (1 پاسخ:)
 20. 12- آیا مي‌توانيد ليست چيزهايي كه نمي‌خواهيد به خداوند بسپاريد، را بنويسيد؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2